قوری طرح قلم ابی جنس سرامیکی صافی استیل حجم ۱۲۰۰ میل

378,000 تومان

قوری طرح قلم ابی
جنس سرامیکی
صافی استیل
حجم ۱۲۰۰ میل