گلدان طرح مراکشی سرامیکی در ۵ سایز

940,000 تومان

گلدان طرح مراکشی سرامیکی در ۵ سایز
جنس سرامیکی
وارداتی ساخت 🇨🇳🇨🇳
طرح پتینه مراکشی