قوری سرامیکی صافی دار حجم ۱۲۰۰ میل دسته حصیری

349,000 تومان

قوری سرامیکی
صافی دار
حجم ۱۲۰۰ میل
وارداتی ساخت 🇨🇳
دسته حصیری