قوری سرامیکی دسته حصیری صافی استیل حجم ۱۲۰۰ میل

348,000 تومان

قوری سرامیکی دسته حصیری
صافی استیل
حجم ۱۲۰۰ میل
وارداتی ساخت 🇨🇳🇨🇳