ظرف غذای دوطبقه داخل استیل قاشق دار

550,000 تومان

ظرف غذای دوطبقه
داخل استیل
قاشق دار
بهمراه قاشق
حجم ۱۶۰۰ میل
وارداتی ساخت 🇨🇳