قوری فیلی خیلی خاص و منحصر بفرد رنگ سبز زیتونی جنس سرامیک

548,000 تومان

قوری فیلی
خیلی خاص و منحصر بفرد
رنگ سبز زیتونی
وارداتی ساخت 🇨🇳
جنس سرامیکی