ظرف غذای داخل استیل حجم ۱۲۰۰ میل قاشق دار و سوپاپ دار درب چفتی

320,000 تومان

ظرف غذای داخل استیل
حجم ۱۲۰۰ میل
قاشق دار و سوپاپ دار
درب چفتی
موجود در سه رنگ یاسی، سورمه ای و کرم
وارداتی ساخت 🇨🇳🇨🇳