فانوس چراغ دار شیشه پیرکس شارژی با بیشترین حالت نور ۳ ساعت کامل باتری

750,000 تومان

فانوس چراغ دار شیشه پیرکس
شارژی
با بیشترین حالت نور ۳ ساعت کامل باتری
وارداتی ساخت 🇨🇳🇨🇳
پخش نور عالی
نورش کم و زیاد میشه
ارتفاع ۲۷ سانت