-98%
قیمت اصلی ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان است.