-90%
قیمت اصلی ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۹۲,۵۰۰ تومان است.
-85%
قیمت اصلی ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۲۵,۰۰۰ تومان است.