آرشیو برچسب های: طور

Galaxy PropFirm EA MT5 + SetFiles توضیحات محصول: Galaxy PropFirm EA به طور و…

Galaxy PropFirm EA MT5 + SetFiles توضیحات محصول: Galaxy PropFirm EA به طور ویژه طراحی شده است که به سرمایه گذار کمک می کند تا FTMO/PropFirms را تأیید کند که توسط MyFxbook تأیید شده است. کار Galaxy PropFirm EA بر روی پلتفرم Meta Trader 5، در بازه زمانی H1 کار می کند. EA از شناسایی […]